POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 3/2018, el responsable del tractament de dades personals així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d’aquest tractament estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l’art. 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679. Aquesta obligació general és complementària al deure de secret professional i es manté encara que hagi finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.

 

Les dades personals  només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis que s’ofereixen, atendre les sol·licituds que ens plantegeu, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via electrònica.

 

En nom de www.casinodevic.cat tractem la informació que ens faciliteu per correu electrònic amb l’objectiu de poder oferir els serveis legals descrits a la mateixa web.

 

 

DRETS DE L’USUARI

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de desembre podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals per correu electrònic a secretaria@casinodevic.cat

 

Teniu el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o també poden acudir a l’Agència Protecció de Dades de Catalunya (APDCAT). També podeu, si ho consideren oportú, presentar una reclamació davant el propi responsable de la web www.casinodevic.cat:

 

CASINO DE VIC

  1. C. Jacint Verdaguer, 5

08500 Vic

CIF G08489668

Inscrita amb el número 167 de la Secció Primera del Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona

 

CONDICIONS D’ÚS
Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l’usuari es compromet a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del lloc web www.casinodevic.cat implica que reconeixeu haver llegit i acceptat les condicions presents i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no esteu d’acord amb aquestes condicions no continueu usant aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

 

Xarxes socials:

Twitter: @casino_vic

Facebook: https://www.facebook.com/casinodevic

En  virtut dels quals tracta les dades personals dels seus seguidors amb els límits que li permet la pròpia xarxa social. En concret, tracta les dades personals dels usuaris per informar de les activitats i esdeveniments que organitza, sobre les notícies rellevants de l´Entitat, i per participar en converses amb altres usuaris i/o seguidors.

 

Menors d’edat

En cas que l’usuari sigui menor de 14 anys d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals abans de procedir a incloure les seves dades personals en els formularis d´aquesta pàgina web.

 

 

Destinataris de la informació

Els destinataris de la informació que l’usuari proporcioni a través de la pàgina web seran les administracions públiques competents per al compliment del servei que l’usuari ha demanat, així com en els casos previstos per la pròpia normativa vigent, com ara les obligacions fiscals i administratives que se’n derivin de la gestió dels serveis. A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.

 

En cas que per la prestació del servei de l’entitat CASINO DE VIC que s’hagi sol·licitat resulti necessari facilitar aquesta informació a altres entitats no previstes, no se cediran sense el consentiment previ de l’usuari.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

CASINO DE VIC és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de la web www.casinodevic.cat, a excepció de la informació de caràcter públic que no és de la seva propietat. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de CASINO DE VIC.

www.casinodevic.cat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació dels serveis.

El responsable/prestador i el destinatari de serveis d’aquesta web es sotmeten expressament a la solució extrajudicial de conflictes que preveu lart. 32 la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico.