FAREM VOLAR COLOMS!

I Convocatòria oberta per exposar al Casino de Vic 2024

El Casino de Vic, fundat el 1848, és un espai humanístic, de debat i coneixement i una plataforma cultural oberta i compromesa amb les inquietuds culturals, artístiques i socials de la ciutat i del territori més pròxim.

Entre els espais amb què compta, destaca la Sala d’Exposicions, inaugurada l’any 1995, i que va ser dissenyada per Jaume Cabeza, soci, aparellador i arquitecte tècnic. Cabeza, d’acord amb la seva filosofia d’aprofitar i donar nous usos als espais existents, va convertir l’entrada a la Sala Modernista del Casino en Sala d’Exposicions. 

Durant més de 25 anys la Sala, comissariada de manera successiva per Ana M. Palomo, Natàlia Pérez, Ernest Crusats i Anna Dot, que n’és la responsable actual, ha acollit més 170 artistes que han exposat les seves obres. Entre aquests artistes s’ha anat combinant els ja consolidats en l’àmbit artístic, amb la d’altres més joves que trobaven en la Sala l’oportunitat de mostrar els seus primers treballs. Per primer cop, el Casino de Vic obre una convocatòria destinada a artistes d’Osona que vulguin exposar el seu treball a la Sala d’Exposicions.

 

Temàtica

«Farem volar coloms!» és una expressió que fem servir per parlar d’algú que té grans il·lusions, «difícils o inassolibles», diu el Viccionari. Fer volar coloms és imaginar gran, sense límits. A banda de tot això, “Fer volar coloms” és també és el títol que s’ha donat al cicle d’art contemporani que es va inaugurar el juny del 2023 al Casino de Vic i que, ara, un any després, es presenta com una convocatòria d’exposicions. Abans d’entrar en els detalls d’aquesta crida, volem explicar-vos que “Fer volar coloms” és una invitació a fer justament això: a mirar lluny, a atrevir-se a veure altres possibilitats, per impossibles que semblin, i il·lusionar-s’hi. A vegades, quan fem volar coloms, els dies canvien de color, o la vida ens fa regals plens de màgia. La voluntat d’aquest cicle i d’aquesta convocatòria és defensar que una de les coses per a les quals l’art ens pot servir és aquesta: il·luminar altres camins i així alleugerir, potser una mica, els dies pesats. Per a alguns, fer volar coloms també vol dir ocupar-se de coses inútils. Anem, doncs, a ocupar-nos-en, que de coses útils ja n’hem fet moltes i ja veiem on ens han portat…

 

Ara, “Farem volar coloms!” és també una convocatòria d’exposicions per obrir la possibilitat de participar en aquest cicle a altres artistes.

 

Qui s’hi pot presentar?

Qualsevol persona d’Osona, major de 16 anys, que tingui obra (no necessàriament inèdita) per mostrar i que cregui que encaixa amb l’esperit de la convocatòria. Se seleccionarà una sola persona o col·lectiu que podrà fer una exposició a la Sala d’Exposicions del Casino de Vic.

 

Què s’hi pot presentar i com?

La convocatòria és oberta a tot tipus de formats artístics (escultura, vídeo, so, pintura, dibuix, fotografia, instal·lació…). Per això, els candidats han d’enviar a cultura@casinodevic.cat un document en .pdf de màxim 10 pàgines en què hi facin constar:

— Dades personals del sol·licitant: nom artístic (si s’escau), nom, cognoms, data de naixement, telèfon, correu electrònic i enllaços d’interès. En cas de ser un col·lectiu, cal que al document hi consti una presentació del col·lectiu i les dades d’un dels representants.

— Una carta de motivació en que l’artista presenti el seu treball i expliqui per què li agradaria exposar-lo al Casino.

— Documentació de l’obra ja produïda que es mostraria a la Sala d’Exposicions del Casino amb informació conceptual i tècnica de cada treball.

 

Què guanyarà la persona seleccionada?

L’artista seleccionat podrà exposar el seu treball a la Sala d’Exposicions. Per preparar la mostra, rebrà l’acompanyament de la comissària i la muntadora de l’espai. El Casino assumirà les despeses del muntatge fins a un màxim de 300€, però en cap cas pagarà la producció de l’obra. El Casino també es compromet a fer-se càrrec del disseny del cartell, la comunicació i l’organització de la inauguració.

 

La persona seleccionada també entrarà a formar part de la comunitat Amic del Casino i podrà gaudir de tots els avantatges amb la quota gratuïta durant el primer any. 

 

Quins són els terminis?

La convocatòria estarà oberta del 8 de maig al 9 de juny de 2024, ambdós inclosos.

La resolució es farà pública el dilluns 1 de juliol.

L’exposició a la Sala d’Exposicions del Casino s’inaugurarà el divendres 20 de setembre i durarà fins al 14 de desembre de 2024.

 

Com es farà el procés de selecció?

Es farà una primera tria per part d’un jurat coneixedor del context artístic i vinculat al Casino i a la ciutat de Vic que es quedarà amb cinc finalistes.

Després, es presentarà el treball dels cinc finalistes als socis del Casino, que decidiran el guanyador per mitjà d’una votació.

 

Detalls a tenir en compte:

— La Sala d’Exposicions del Casino on es mostrarà el treball de la persona seleccionada té unes condicions concretes que limiten una mica el tipus d’obra que s’hi pot presentar. A banda d’espai per mostrar art, la sala és, en la seva essència, un passadís pel qual hi passen cada dia els treballadors del Casino i les persones que assisteixen als actes de la Sala Modernista. Per tant, no s’hi pot presentar res que interrompi o dificulti en excés aquest trànsit.

— La comissària i la muntadora de l’espai treballaran amb l’artista per seleccionar les obres més adequades per mostrar a la sala d’exposicions tenint en compte les característiques d’aquest espai i els recursos del Casino. Podran descartar aquelles que vegin menys viables per raons tècniques.

— És un espai sense vigilància, de manera que el Casino no es podrà fer responsable dels perjudicis, en cas que hi hagi algun robatori o dany per part d’algun tercer.

— El seleccionat es compromet a cedir les seves obres durant la totalitat de l’exposició a la Sala d’Exposicions. També es compromet a transportar les obres fins al Casino i a treure-les quan sigui la data acordada, i a participar activament en el muntatge de la mostra, juntament amb la comissària i la muntadora de la sala, i en tota la preparació del material gràfic, responent i col·laborant amb la dissenyadora del Casino.

— El Casino no cobrirà despeses de transport, de producció de l’obra, ni dietes del seleccionat.

— La participació a aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució de la selecció.

— D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades pel Casino amb la finalitat d’informar-vos sobre l’evolució i resultats de la convocatòria i, si no es diu el contrari, s’afegiran a la base de dades de l’entitat per informar de les activitats que s’hi fan. Tret que hi hagi una obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.