El Casino de Vic ordena, descriu i preserva el seu fons documental

El fons conté documentació administrativa, reculls de premsa, cartelleria i fotografies

L’arxivera Núria Cañellas ha estat la responsable del tractament documental, una tasca que s’ha pogut dur a terme gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Els treballs de preservació, ordenació, descripció de l’arxiu documental han coincidit el mateix any en què l’entitat ha celebrat el 175è aniversari

Amb la col·laboració de l’arxivera Núria Cañellas i coincidint amb la celebració del 175è aniversari i el Casino de Vic ha iniciat els treballs de preservació i descripció de l’arxiu de l’entitat. El fons compta amb centenars de fotografies, negatius, cartells i retalls de premsa sobre la programació cultural i la vida social del Casino, així com documentació administrativa diversa, des de llibres d’estats de comptes a llistats de socis. Els testimonis més antics que es conserven, del primer terç del segle XX, són un programa de la festa major de la ciutat o l’acta en què el Casino Vicense es va constituir en l’actual Casino de Vic. Destaca majoritàriament la documentació del període 1984-2013 i en menor mesura també hi ha documentació del període 1930-1936 i del 1941-1955. Malgrat que el Casino es va constituir el 1848 pràcticament no es conserva documentació dels primers 100 anys perquè es va perdre o destruir durant la guerra civil, quan la seu del Casino va ser requisada per la CNT-FAI. Balls, presentacions en societat, casaments i batejos, partits de futbol, concerts de música, exposicions d’art, campionats d’escacs, trobades recreatives… el fons documental del Casino dona pistes sobre com es desenvolupava la vida cultural i social del segle XX dels socis i també, per extensió, de la ciutat de Vic. Tal com explica la presidenta del Casino Montse Ayats “preservar el passat, custodiar-lo, i conèixer-lo ens permet fer créixer i construir el futur de l’entitat. Mantenir la història del Casino és una manera de retre homenatge a tots i cada un dels socis i sòcies que durant tots aquests anys han format part de l’entitat i l’han fet créixer”.

Gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha estat possible ordenar i descriure els documents, que s’han dipositat en àlbums de conservació, pàgines polièster i caixes de ph neutre per assegurar-ne una millor preservació. Després d’aquesta primera fase caldrà treballar per digitalitzar-lo i difondre’l. Des del Casino s’estan estudiant diferents opcions que han de permetre a l’entitat poder mostrar el patrimoni a través de la custòdia o l’exposició.

Núria Cañellas és l’arxivera que ha liderat el projecte. Llicenciada en Humanitats i en Documentació per la UAB i Màster oficial en Arxivística i Documentació (UAB), Cañellas compta amb 20 d’anys d’experiència en gestió universitària, especialment en l’àmbit de la gestió documental, arxius i administració electrònica. Entre 2004 i 2020 va estar al capdavant del Servei de Gestió Documental i Arxiu de la UVic-UCC. Actualment és Cap de l’Oficina de l’Arxiu Històric i Patrimoni Documental de la UB on també ha participat en les fases de disseny i implantació de nous projectes en administració electrònica, com les votacions electròniques en els processos electorals universitaris, en el disseny funcional d’una eina per a tràmits administratius 100% electrònics, i en la formació del PortasignaturesUB.